hulp bij administratie en persoonlijke financiën

Kosten

De tarieven voor beschermingsbewind, curatele en mentorschap zijn vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. De opdat moment vastgestelde tarieven worden door Travanet gehanteerd na indexatie.

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er extra bijkomende werkzaamheden zijn en u de kosten zelf moet betalen, wordt u door Travanet van te voren ingelicht.

Travanet

Postbus 67
4040 DB Kesteren

T. 0881977000 (cliëntenlijn)

Kantoortijden op werkdagen:
9.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 16.30 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Cliënten spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.