hulp bij administratie en persoonlijke financiën

Beschermingsbewind

 


Een bewindvoerder beheert het vermogen van degene die onder bewind staat. Dit kan het hele vermogen zijn, maar ook een gedeelte daarvan.

Als een persoon door zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn of haar financiële zaken naar behoren waar te nemen, kan er beschermingsbewind bij de kantonrechter aangevraagd worden. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de onderbewindgestelde beheert. De onderbewindgestelde mag dan niet meer zelfstandig beslissingen nemen over zijn of haar vermogen.

Het beheren houdt in dat de (beschermings-)bewindvoerder de verantwoordelijkheid heeft over de financiële zaken en alle werkzaamheden verricht die nodig zijn om het vermogen goed te beheren.

Eén keer per jaar en bij opheffing van het bewind moet de bewindvoerder tegenover de onderbewindgestelde rekening en verantwoording afleggen. Is onderbewindgestelde hiertoe niet in staat, dan legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.

(Beschermings-)bewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. Hiervoor is een zitting via de rechtbank vereist. De kantonrechter toetst of beschermingsbewind noodzakelijk is.

Travanet weet dat snelheid vaak van belang is in uw situatie, daarom wordt u zo snel mogelijk door Travanet geholpen.

Na aanmelding wordt door Travanet een aanmeldingsformulier naar u toe gezonden, als u dit formulier hebt ingevuld en alle documenten die daarvoor nodig zijn bij u aanwezig zijn dan komt Travanet persoonlijk bij u langs voor een kennismakings- en intakegesprek en om formulieren in te vullen.

De werkzaamheden van de (beschermings-)bewindvoerder:

Travanet

In ’t Land 2c
4043 JM Opheusden

T. 0881977000 (cliëntenlijn)

Kantoortijden op werkdagen:
9.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 16.30 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Cliënten spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.