hulp bij administratie en persoonlijke financiën

Curatele

 


Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer zelfstandig kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd.

Curatele wordt toegepast in de volgende situaties:

Een curator beheert dus het vermogen van de curandus (persoon die onder curatele is gesteld) en behartigt de materiële(financiële) en niet-materiële(persoonlijke) zaken. Praktisch gezien is hij bewindvoerder en mentor tegelijkertijd, alleen heeft een curator meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de curandus.
 
De ondercuratelestelling wordt uitgesproken door de rechtbank, die ook de curator benoemt.
Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.

Curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter. Hiervoor is een zitting via de rechtbank vereist. De kantonrechter toetst of curatele noodzakelijk is.

Travanet weet dat snelheid vaak van belang is in uw situatie, daarom wordt u zo snel mogelijk door Travanet geholpen.

Na aanmelding wordt door Travanet een aanmeldingsformulier naar u toe gezonden, als u dit formulier hebt ingevuld en alle documenten die daarvoor nodig zijn bij u aanwezig zijn, dan komt Travanet persoonlijk bij u langs voor een kennismakings- en intakgesprek en om formulieren in te vullen.

De werkzaamheden van de curator:

Materiële (financiële) zaken:

Niet materiële (persoonlijke) zaken:

Travanet

In ’t Land 2c
4043 JM Opheusden

T. 0881977000 (cliëntenlijn)

Kantoortijden op werkdagen:
9.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 16.30 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Cliënten spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.