hulp bij administratie en persoonlijke financiën

Beschermingsbewind en Mentorschap

 


Tengevolge van een ziekte of aandoening hebben sommige mensen moeite met het maken van persoonlijke keuzes of het nemen van beslissingen. Het kan gaan om simpele dagelijkse dingen maar ook bijvoorbeeld het zoeken naar andere woonruimte of de keuze voor een bepaalde medische behandeling.

Gebruikelijk is dat een familielid deze rol op zich neemt. Het komt echter voor dat de familie dit niet kan of wil. In dat geval kan Travanet voor bewindvoering en mentorschap uitkomst bieden.

Een mentor helpt met het nemen van beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling enzovoort. In overleg met de betrokkene zal de mentor er altijd naar streven de betrokkene zo veel mogelijk zelf de beslissingen te laten nemen. De mentor is er in de eerste plaats om de weg te wijzen en te sturen. Is de betrokkene niet in staat te beslissen, dan zal de mentor de keus maken.

Mentorschap gaat vaak samen met (beschermings-)bewind. Het verschil tussen mentorschap en (beschermings)bewind is dat mentorschap meer op persoonlijke(medische) zaken is gericht, terwijl (beschermings)bewind meer om financiële zaken gaat. Bij Travanet is alleen mentorschap mogelijk als cliënt ook bij Travanet onder (beschermings-)bewind staat/komt.

De mentor zal contact opnemen met de betrokken hulpverleners en/of andere betrokkenen rondom de cliënt, zodat men weet dat de belangen van de cliënt door een mentor van Travanet worden behartigd. Betrokken hulpverleners dienen de mentor te betrekken bij besprekingen rondom de invulling van de zorg, behandeling en/of begeleiding. Daarnaast dienen zij de mentor in te schakelen wanneer er (belangrijke) beslissingen genomen dienen te worden rondom de cliënt.

Wanneer er ingrijpende beslissingen genomen dienen te worden op het gebied van de begeleiding, verzorging, verpleging en/of de behandeling van de cliënt, zal de mentor van Travanet dit zoveel als mogelijk in samenspraak met de cliënt doen. Ook zal een mentor van Travanet, in het belang van de cliënt beslissingen nemen als het gaat om bijvoorbeeld de keuze van een woonvorm, behandelplannen, medische behandelingen of het staken daarvan, relaties etc.
Een mentor van Travanet zal daarnaast bemiddelen of optreden namens de cliënt, wanneer zij meent dat de zorg niet naar behoren verloopt of niet aansluit bij de behoeften van de cliënt.

Jaarlijks zal de mentor een mentorverslag opmaken. Hierin wordt gerapporteerd over hoe het mentorschap het afgelopen jaar is verlopen en welke afspraken er zijn gemaakt rondom de invulling van het mentorschap het komende jaar.

Er zijn werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere werkzaamheden van een mentor van Travanet zoals:

Travanet

In ’t Land 2c
4043 JM Opheusden

T. 0881977000 (cliëntenlijn)

Kantoortijden op werkdagen:
9.00 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 16.30 uur

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Cliënten spreekuur:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.